Publicerat > Skrivelser

Skrivelser

På denna sida finns skrivelser från 2006 och framåt samlade. De är samlande år för år och finns även i mapparna längst ned på sidan.

Skrivelser 2017 - 2018

Skrivelser 2015 - 2016

Skrivelser 2013 - 2014

Skrivelser 2009 - 2012

Skrivelser till och med 2008

 

Upp en nivå

Skrivelser 2013-2014

 • Ang befogenhet att besluta i frågor om disciplinansvar och arbetsrättsliga åtgärder som professor_dnr 13-027
 • Avtal om kopiering och tillgängliggörande inom högskoleområdet med Bonus Presskopia 2014-2015
 • Begäran om förlängd remisstid för Ds 2013.49 Högskolestiftelser-en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet_130708_dnr 13-035
 • Behovet av revideringar av regelverk för studieavgifter för utbildningar som ges inom ramen för Erasmus Mundus eller annan internationell samverkan, november 2013
 • Dnr 09-123 KB Överlämnande av slutrapport från SUHFs arbetsgrupp om Swepub.pdf
 • Hantering av oredlighet i forskningen skrivelse 130319
 • Skrivelse Behovet av revideringar av regelverket kring uppehållstillstånd för förutbildningar vid svenska lärosäten
 • Skrivelse lokalförsörjningen juni 14
 • Skrivelse om utvärderingssystemet jämte bilaga_SUHF 140411_dnr 14-029
 • Skrivelse Vikten för svenska universitet av att SI får tillgång till information ur antagningssystemet NyA
 • Återbetalningskrav från studieavgiftsskyldiga studenter
 • Önskemål om möte för att påtala behovet av avgiftsfri tillgång till geodata för forskning och utbildning