Publicerat > Skrivelser

Skrivelser

På denna sida finns skrivelser från 2006 och framåt samlade. De är samlande år för år och finns även i mapparna längst ned på sidan.

Skrivelser 2017 - 2018

Skrivelser 2015 - 2016

Skrivelser 2013 - 2014

Skrivelser 2009 - 2012

Skrivelser till och med 2008

 

Upp en nivå

Skrivelser 2009-2012

 • Begäran hos Skolinspektionen om klarläggande om komvuxbetyg_2010-10-04
 • Behovet av att förändra lärosätens rådighet över lokalfrågor, 21 november 2012
 • Behovet av förändrad ansvarsfördelning och utvecklingsåtgärder kring anordnandet av högskoleprovet, med bilagd slutrapport, 7 november 2012
 • Behovet av revideringar av regelverk och processer kring hanteringen av avgiftsskyldiga studenter och sökande, 1 november 2012
 • Inspel till 2012 års forsknings- och innovationspolitiska propositionen_dnr 11-136_19 december 2013
 • Justitiedepartementet ang Skrivelse med anledning av proposition på avtalslicensförslagen i delbetänkandet Avtalad upphovsrätt _SOU 2010_2012-03-28
 • Riksdagens utbildningsutskott ang meriteringsanställningar vid universitet och högskolor_2012-04-25
 • Skrivelse angående budget för Horizon 2020 och Erasmus for all med bilaga, 6 november 2012
 • Skrivelse om hantering av bidrag och oförbrukade bidrag_dnr 12-068_2012-06-19
 • Skrivelse om hantering av utfärdandedatum av lärarexamina med anledning av införandet av lärarlegitimationer_2011-05-13
 • Skrivelse till Alliansens utbildningsgrupp, Tobias Krantz, ang behövliga reformer i utbildningssektorn 2010-02-17 dnr 10-021
 • Utbildningsdepartementet ang konsekvenser av förändrad praxis från CSN kring kortare utlandsvistelser_2012-03-27
 • Utbildningsdepartementet ang principer för utseende av styrelser_2010-05-04
 • Vetenskapsrådet ang problemställning kring den nya nationalla fördelningsindikatorn för direkta medel till forskning_2009-04-28
 • Överenskommelse mellan SUHF och KB om samarbete och informationsutbyte_2011-11