Publicerat > Skrivelser

Skrivelser

På denna sida finns skrivelser från 2006 och framåt samlade. De är samlande år för år och finns även i mapparna längst ned på sidan.

Skrivelser 2017 - 2018

Skrivelser 2015 - 2016

Skrivelser 2013 - 2014

Skrivelser 2009 - 2012

Skrivelser till och med 2008

 

Upp en nivå

Skrivelser t.o.m. 2008

 • Diskussioner med Riksbankens jubileumsfond ang overhead-problematiken_2007-10-10
 • Gemensam skrivelse ang Statens bidrag till civil forskning bör uppgå till en procent av BNP_2007-08-17
 • Gemensam skrivelse_En nationell strategi för högre utbildning, forskning och innovation_ 2003-10-29
 • Handikapsombudsmannen ang studenter med funktionshinder_2003-03-06
 • Justitiedepartementet ang översyn av sekretesskyddet för studenter med funktionshinder_2003-03-06
 • Regeringen ang begäran om sekretesskydd_2008-06-17
 • Resursutredningen-Dan Brändström ang kommittedirektiven_2006-05-31
 • Riksbankens jubileumsfond ang omkostnader för forskningsanslag_2006-08-29
 • Socialdepartementet ang studier som del av rehabilitering_2003-03-06
 • Uppehållstillstånd för utländska gäststudenter_2006-12-20
 • Utbildningsdepartement ang resurser för den grundläggande högskoleutbildningen-prislappar_2001-01-26
 • Utbildningsdepartementet ang begäran om övergångsbestämmelser för ny lärarutbildning_2000-10-24
 • Utbildningsdepartementet ang besparingarna inom grundutbildningen_1999-08-27
 • Utbildningsdepartementet ang breddad rekrytering och förändring av antagningsreglerna_1999-12-03
 • Utbildningsdepartementet ang förslag till hantering av misstänkt vetenskaplig ordelighet_2007-06-15
 • Utbildningsdepartementet ang nationella medel till studenter med funktionshinder_2003-03-06
 • Utbildningsdepartementet ang rangordning av sökande till högskoleutbildning vid lika jämförelsetal_2002-01-10
 • Utbildningsdepartementet ang rollfördelningen för forskningsplaneringen_1998-08-10
 • Utbildningsdepartementet ang svårigheter att genomföra planerad verksamhet_2003-06-05
 • Uttalande om den fortsatta expansionen av grundutbildningen inom högskolan_2000-11-02
 • Överenskommelse med KB om samarbete och informationsutbyte_2008-06