Publicerat > Skrivelser

Skrivelser

På denna sida finns skrivelser från 2006 och framåt samlade. De är samlande år för år och finns även i mapparna längst ned på sidan.

Skrivelser 2017 - 2018

Skrivelser 2015 - 2016

Skrivelser 2013 - 2014

Skrivelser 2009 - 2012

Skrivelser till och med 2008

 

Upp en nivå

Skrivelser 2017-2018

  • Brev till ministern med flera ang DSM-direktivet, dnr 0072-17
  • Brev till ministern med flera ang DSM-direktivet, dnr 0072-17
  • Dnr 0047-17 SUHF_Reflections regarding Erasmus.pdf
  • Dnr 0047-17 SUHF_Reflections regarding Erasmus.pdf
  • Forskningsadministration och strukturfonder Brev till närings- o utb.dep - dnr 0048-17
  • Inspel från SUHF angående FP9 MISSIV Regeringskansliet, dnr 0063-15
  • Inspel från SUHF angående FP9 Regeringskansliet, dnr 0063-15
  • SUHF synpunkter professionsprogram 171217_dnr 0046-17.pdf
  • SUHF-skrivelse till utredningen Tryggare och effektivare studier_171219pdf
  • SUHF-skrivelse till utredningen Tryggare och effektivare studier_171219pdf