Publicerat > Skrivelser

Skrivelser

På denna sida finns skrivelser från 2006 och framåt samlade. De är samlande år för år och finns även i mapparna längst ned på sidan.

Skrivelser 2017 - 2018

Skrivelser 2015 - 2016

Skrivelser 2013 - 2014

Skrivelser 2009 - 2012

Skrivelser till och med 2008

 

Upp en nivå

Skrivelser 2015-2016

 • Bilaga 1 och 2 skrivelse till utbildningsdepartementet
 • Bilaga 3 skrivelse till utbildningsdepartmentet inrättande av en nationell stipendiestiftelse
 • Bilaga 4 Kapitalförsörjningsförordningen och universitetens möjligheter - PM
 • Bilaga 5 arbete_utomlands_lokanst151203
 • Bilaga 6 Underlag för frågan om etablering utomlands_slutversion
 • Inspel till regeringen inför utredning om internationalisering
 • Position paper om tillträde till högskolan 2015-11-09
 • Skrivelse till Utbildningsdepartementet om hinder för internationalisering REV 160628
 • skrivelse_strategi_internationalisering_hogre-utbildning 2015
 • SUHF - Inspel till forskningspolitiska propositionen 2016_dnr U2015-01662-UH
 • SUHF 0056-15 Skrivelse om basår
 • Yttrande från SUHF ang upplåtande av studentbostäder_dnr 0029-15