Publicerat > Strategiska dokument

Strategiska dokument

På denna sida finns SUHF:s strategiska dokument: Stadgar, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och ståndpunktspapper.

Upp en nivå

Ståndpunkter och inspel

  • Inspel till 2012 års forsknings- och innovationspolitska proposition_SUHF
  • SP 2009-1 Ståndpunktspapper Etiska riktlinjer för donationer_2009-03-31
  • SP 2010-1 Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor_2010-12--14_dnr 09-044
  • SUHF - Inspel till forskningspolitiska propositionen 2016_dnr U2015-01662-UH