Publicerat > Strategiska dokument

Strategiska dokument

På denna sida finns SUHF:s strategiska dokument: Stadgar, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och ståndpunktspapper.

Upp en nivå

Manifest

  • Manifest 2006_Samverkan för att stärka Sverige i det globala kunskapssamhället
  • Manifest 2010_Universitet och högskolor som aktörer i samhällsutvecklingen
  • Manifest 2013_Framtiden börjar nu!
  • Manifesto 2013_The future starts now!